De Kinderraad

van brede school Het Zand

Op dinsdag 13 oktober 2015 is de kinderraad Brede School Het Zand 2015-2016 geïnstalleerd.
De kinderraad bestaat uit leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van OBS Het Zand en Montessorischool Arcade.

kinderraad