Privacybeleid

Stichting Monton vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze
leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormen het uitgangspunt van
dit privacybeleid.

Privacy-binnen-Stichting-Monton