De oudervereniging

Voor het organiseren van activiteiten

De oudervereniging (OV) van Arcade houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van een groot aantal jaarlijkse schoolactiviteiten en projecten. Daarnaast is de oudervereniging verantwoordelijk voor het innen en besteden van de ouderbijdrage.

Informatie over de nieuwe wijze van de inning van de ouderbijdrage kunt u hier teruglezen.

De OV sluit zich aan bij de privacyovereenkomst van Montessorischool Arcade. De OV beschikt alleen over persoonsgegevens t.b.v. de inning van de ouderbijdrage.

Wie zitten er in het bestuur van de oudervereniging?

Daphne, Audrey, Mariska, Aukje, Jennifer, Sandra, Laura en Tessa

Contact: ouderverenigingarcade@gmail.com

Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed?

Klik hier voor de actuele begroting.

Hulpouders gezocht voor alle activiteiten!

We kunnen de hulp van ouders altijd goed gebruiken. Er zijn allerlei manieren om mee te helpen: inkopen doen, versieren, spullen klaarzetten, activiteiten begeleiden, opruimen enzovoorts.

Welke activiteiten organiseren we?

Schoolreisje

Elk jaar gaan de onder- en middenbouw op schoolreisje. Door de leerkrachten wordt de bestemming uitgekozen. Zo gingen we o.a. al naar: Dierenpark Amersfoort, Dolfinarium, NEMO en Dierenpark Rhenen.

Kinderboekenweek

In de kinderboekenweek staan boeken en lezen centraal. Voor elke bouw komt er een schrijver of is er een voorstelling. Tijdens de kinderboekenweek wordt elk jaar een kinderboekenmarkt georganiseerd door Arcade, DOENJA en OBS het Zand met verkoop van nieuwe en tweedehands boeken. In de klas worden er die dag leuke activiteiten met de kinderen gedaan. Na school kunt u met de kinderen naar de boekenmarkt. Naast de boekenverkoop worden er verschillende workshops en knutselactiviteiten georganiseerd voor de kinderen. Er zijn strippenkaarten te koop, die als betaalmiddel gelden tijdens de markt.

Juffen en meesters dag

Dit is een dag waarop alle juffen en meesters hun verjaardag vieren. Deze verjaardagen worden dus niet individueel in de eigen klas gevierd. De kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen en een zelfgemaakt cadeau geven aan de juf of meester. De juffen en meesters trakteren op iets lekkers en er wordt in de klas een feestdag van gemaakt met leuke activiteiten en spelletjes. Daarvoor wordt dan ook de hulp van hulpouders ingeroepen, meestal via de klassenouders. Meestal is het niet nodig eten en drinken mee te geven.

Sinterklaas

Elk jaar komt Sinterklaas langs op Arcade. En telkens is het weer een verrassing hoe en waar hij aankomt, maar vaak zullen we hem met zijn allen buiten opwachten. Sinterklaas en zijn pieten gaan daarna alle klassen langs. De kinderen krijgen een cadeautje en er zijn ook altijd klassencadeau’s in de vorm van materiaal, zoals spelletjes. En natuurlijk zijn er pepernoten voor de kinderen.

Kerst

Op de laatste donderdag voor de kerstvakantie hebben de kinderen een kerstdiner op school in hun eigen klas. Ze komen dan om 17.30 terug naar school. Ze kunnen zich  mooi aankleden en de klas is gezellig verlicht. Elk kind brengt iets mee voor het eten. Er hangt van tevoren een intekenlijst bij de klas met wat er nodig is. Iedere ouder verzorgt dus een deel van het diner.  De klassenouders helpen meestal in de klas, eventuele extra hulpouders worden door de juffen en meesters gevraagd. Tijdens het kerstdiner wordt een borrel georganiseerd. Ouders kunnen dan op school blijven en elkaar beter leren kennen met een hapje en drankje.

Lentefeest

Rondom Pasen wordt het lentefeest gehouden. De dag start met een paasontbijt in de klas. Daarna wordt het jaarlijkse eitje-tik kampioenschap gehouden. Voor het eitje-tik kampioenschap neemt ieder kind een versierd hardgekookt ei (hoe harder hoe beter) mee.  In de klas wordt het spel gespeeld, waarbij bepaald wordt wie het sterkste ei heeft. De winnaar per klas strijdt tegen winnaar van een andere klas in zijn eigen bouw, totdat de sterkste over is en er een winnaar overblijft. In de aula wordt de echte Arcade kampioen gehuldigd.

Sportdag

Tijdens de sportdag gaan de kinderen in groepjes sportieve spelletjes doen.  In de ochtend helpt de bovenbouw met het begeleiden van de kleinere kinderen. In de middag kunnen zij zelf lekker sporten. De sportdag valt meestal samen met de Koningsspelen.

Avondvierdaagse

Elk jaar in juni kunnen kinderen vanaf 6 jaar de avondvierdaagse lopen.

Aanmelden avondvierdaagse »
ZomerBBQ

Aan het einde van elk schooljaar organiseert het bestuur van de oudervereniging een ZomerBBQ. Alle kinderen, ouders en teamleden zijn welkom! Met een gezellige avond en wat leuke activiteiten voor de kinderen sluiten we het schooljaar af en bedanken we alle hulpouders voor hun inzet dit jaar. De oudervereniging zorgt voor brood en drank tijdens de BBQ. Vlees regelt iedereen voor zichzelf en samen zorgen we voor een saladebuffet.

Boogbode

De Boogbode is de schoolkrant van Arcade en wordt ook verzorgd door de oudervereniging.
Voor meer informatie over de Boogbode of het aanleveren van kopij: boogbode@gmail.com

Werkweek

De tweede of derde schoolweek voor de herfstvakantie gaan alle bovenbouwleerlingen de gehele week op werkweek binnen het kader van kosmisch onderwijs. Gedurende de drie jaren dat de kinderen in de bovenbouw werken, wisselen de locaties voor de werkweek verschillende biotopen af: heide in Drenthe, löss en mergel in Zuid-Limburg en een waterrijk gebied op één van de Waddeneilanden.»