De Kinderraad

van brede school Het Zand

De Kinderraad Brede School Het Zand van schooljaar 2017-2018 is geïnstalleerd.

De kinderraad bestaat uit leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van OBS Het Zand en Montessorischool Arcade.