De Boogbode

De schoolkrant van Arcade

De Boogbode is de schoolkrant van Arcade. Deze wordt door en voor kinderen van Arcade gemaakt. Het is één van de activiteiten die vanuit de OV wordt gefinancierd. De Boogbode verschijnt drie keer per jaar en wordt dan verspreid onder alle kinderen van de school. De redactie bestaat gedurende één schooljaar uit een zestal kinderen uit de bovenbouw: twee uit groep 6, twee uit groep 7 en twee uit groep 8. Deze kinderen maken onder begeleiding van twee ouders de schoolkrant en er is een ouder die zich ontfermt over de lay-out van de Boogbode.

IMG_5327         IMG_5326

Tijdens het maken van de schoolkrant leren de redactieleden ontzettend veel. Zo leren ze om afspraken te maken en deze ook na te komen. Ze leren vragen stellen, goed luisteren en stukjes schrijven die ook leuk zijn om te lezen. Ze maken foto’s of tekeningen, of zoeken leuke en geschikte plaatjes bij hun verhaal. Daarnaast leren ze goed gebruik te maken van de computer omdat er veel heen en weer gemaild wordt en alle stukjes digitaal aangeleverd moeten worden. Al met al is het een hele leuke extra activiteit voor de kinderen die hieraan mee mogen doen. We zijn ook altijd super trots en blij verrast als alles zo mooi op papier komt.

IMG_5609     IMG_5332     IMG_5324

Tips of ideeën voor de Boogbode zijn altijd van harte welkom. Je kan deze mailen naar boogbode@gmail.com. Heb je geen tips of ideeën, maar vind je de Boogbode gewoon een hele leuke schoolkrant om te lezen dan horen wij dat natuurlijk ook graag 🙂

Twee kinderen die vorig jaar in de Boogboderedactie zaten, schreven er het volgende over:

“Ik vind het heel leuk om bij de Boogbode te zitten. Ik vind de interviews persoonlijk denk ik het leukste, want die vond ik al het leukste aan de Boogbode toen ik nog geen redactielid was. Je leert andere mensen beter kennen, als er bijvoorbeeld iemand nieuw is, door zo’n interview te lezen.”
Jules

“Ik vond het erg gezellig om de vergaderingen te houden, en ik vond het erg leuk om zo af en toe uit de klas te mogen om mensen te interviewen en stukjes te schrijven. Het leukste vond ik altijd de foto’s van de redactieleden en het interviewen van juffen en kinderen.”
Alette

Boogbode’s:

Nr. 17 – 2018

Nr. 16 – 2017

Nr. 15 – 2017

Nr. 14 – 2016

Nr. 13 – 2015-2016

Nr. 12 – 2015-2016

Boogbode

Nr. 11 – april 2016

Nr 10 - dec 2015

Nr. 10 – december 2015

Nummer 9 - juli 2015

Nr. 9 – juli 2015

Nummer 8 - april 2015

Nr. 8 – april 2015

Nummer 7 - december 2014

Nr. 7 – december 2014

Nummer 6 - juli 2014

Nr. 6 – juli 2014

Nummer 5 - april 2014

Nr. 5 – april 2014

Nummer 4 - december 2013

Nr. 4 – december 2013

Nummer 3 - juni 2013

Nr. 3 – juni 2013

Nummer 2 - december 2012

Nr. 2 – december 2012

Nummer 1 - mei 2012

Nr. 1 – mei 2012