Montessori

Over Maria Montessori

Onze school werkt volgens de opvoedings- en onderwijsopvattingen van Maria Montessori. De montessorischool is een school voor gewoon basisonderwijs. In principe is elk kind geschikt voor dit type onderwijs. Voor meer informatie over de keuze voor montessorionderwijs: www.kiezenvoormontessori.nl

Maria Montessori (1870-1952)

De werkwijze op onze montessorischool is gebaseerd op de onderwijskundige principes van Maria Montessori. Zij was hoogleraar in de antropologie aan de universiteit in Rome en heeft zich een leven lang ingezet voor wat zij noemde: ‘De rechten van het kind’.

Door veel te observeren ontwikkelde Maria Montessori een geheel nieuwe opvoedingsmethode.

Haar uiteindelijke doel was dat het kind, als het volwassen is, in staat is zelfstandig en als vrij mens zijn plaats in de maatschappij in te nemen. Om dit te bereiken is het nodig dat een kind in volle omvang kind kan zijn. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen daarbij een belangrijke plaats in. Kinderen van vier jaar bezitten deze vaardigheden nog niet, maar we kunnen ze deze wel aanleren.

Enkele uitspraken van Maria Montessori:

“Niemand kan vrij zijn zonder zelfstandig te zijn.”

“Leer mij het zelf te doen.”

“Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben.”

“De omgeving moet zo veel mogelijk voldoen aan de behoeften van de kinderen in iedere ontwikkelingsfase.”

Zij was ervan overtuigd dat een kind zich uit zichzelf wil ontwikkelen door te leren. Dit komt door de spontane belangstelling van een kind. Het onderwerp van belangstelling van een kind verschilt per kind en verandert in de loop van de tijd. Een kind heeft een gevoelige periode volgens Maria Montessori. In deze gevoelige periode heeft een kind een enorme belangstelling voor een bepaald onderwerp. Dit kan een korte of een lange periode zijn. Het is de taak van de leerkracht om in deze periode snel te reageren door het geschikte materiaal in de klas aan te bieden.

 

 

In het montessorionderwijs is zelfreflectie vanuit het kind belangrijk. Het montessorimateriaal is zo gemaakt, dat het kind zelfstandig de fout kan herstellen. Een kind merkt het meteen als het iets niet goed doet, daar heeft het de leerkracht niet voor nodig. Het materiaal is ook zo ontworpen dat er per werkje maar één eigenschap centraal staat.

Het montessorionderwijs heeft zich telkens vernieuwd in de loop der tijd. Het is dan ook een traditionele vorm van vernieuwingsonderwijs dat zich inmiddels ruimschoots bewezen heeft. De leerkrachten op Arcade hebben allemaal, naast hun onderwijsbevoegdheid, hun montessoridiploma of studeren daarvoor.

Voor meer informatie over Maria Montessori en haar gedachtengoed verwijzen wij graag naar de site van de Nederlandse Montessori Vereniging, de NMV. U vindt daar ook veel informatie over de montessorimaterialen, publicaties en het werken op montessorischolen.