Arcade ABC

Handige weetjes en zo doen we dat's op alfabet
Aftellen

Op het grasveld voor school wordt de laatste schooldag voor de zomervakantie de laatste minuut tot de vakantie afgeteld.

Ouders, opa’s, oma’s broertjes en zusjes zijn hierbij van harte welkom.

Afscheid groep 8

Deze avond worden de ouders van de schoolverlaters uitgenodigd, ter gelegenheid van het afscheid van groep 8.

Algemene informatie avond

Informatieavond voor alle ouders.

Op deze avond wordt er uitleg gegeven over een gedeelte van het Montessori materiaal.

Dag van Natuur & Cultuur

Jaarlijkse “Brede school”-dag met uiteenlopende activiteiten in en vooral om de school. Op deze dag nemen alle gebruikers van het gebouw samen deel aan een dag, die in het teken staat van Natuur en Milieu.

In de ochtend is er een programma op de scholen en het peutercentrum. Daarna volgt een middagprogramma voor iedereen.

Facultatief oudergesprek

Mogelijkheid tot een oudergesprek in november. De leerkracht nodigt u hiervoor uit indien hij/zij dit nodig acht.

Gym

De kinderen van de onderbouw krijgen van hun eigen leerkracht bewegingslessen in de speelzaal. Ook spelen en bewegen de jonge kinderen iedere dag buiten. De kinderen van de midden- en bovenbouw krijgen elke week een dubbele gymnastiekles van 90 minuten in de gymzalen van onze brede school, gegeven door een vakleerkracht en de eigen leerkracht.

Het gymrooster voor het schooljaar 2015-2016 ziet er als volgt uit:

  • Dinsdagmorgen: Groep blauw en groep zwart.
  • Woensdag: Groep bruin, turquoise en paars.
  • Donderdagmiddag: Groep groen.
Hoofdluiscontrole

Iedere eerste vrijdag na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt dit meteen gemeld aan alle ouders van de kinderen uit deze klas in een brief die dezelfde dag mee naar huis gaat. De ouders van de kinderen waarbij hoofdluis geconstateerd is, worden telefonisch benaderd en gevraagd hun kind per direct op te halen.

Het is verstandig kind(eren) ook zelf regelmatig op hoofdluis te controleren. Indien ouders hoofdluis aantreffen, informeren zij de school. Na deze melding worden er maatregelen in de groep genomen.

Ik-vind-je-lief dag

Deze dag maken alle kinderen in de groepen iets voor iemand die ze lief vinden.

 

Informatieochtend nieuwe ouders

Tijdens de informatieochtend vindt er een rondleiding door de school plaats en laten wij onze manier van werken zien. U krijgt dan een goed beeld van de sfeer op school en onze werkwijze. Tevens kunt u al uw vragen stellen.

Voor het bijwonen van de informatieochtend kunt u zich aanmelden bij René van Lieshout, administratie. René is van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 14.00 uur bereikbaar op 030-6705244.

Kijk je wijzer

Een aantal keer per jaar kunnen ouders meekijken in een groep naar keuze (bij voorkeur niet de groep waar het eigen kind zit) en zien hoe de kinderen echt werken, nadat de directeur een kijkwijzer heeft doorgenomen.
Na de observatie worden de bevindingen samen met de directeur en de andere deelnemende ouders besproken.

Inschrijven voor de kijk-je-wijzer kan via de email: directie@montessoriarcade.nl.

Koningsspelen

Sport- en speldag in het teken van de “Koningsspelen”; een gezellige, leuke en sportieve dag met de kinderen, leerkrachten en alle hulp-ouders. Ouders kunnen zich opgeven om te komen helpen.

Lentefeest

Het lentefeest start met het traditionele paasontbijt. Alle kinderen krijgen in hun eigen klas een heerlijk ontbijt met broodjes, eitjes en andere lekkernijen. Na het ontbijt gaan de kinderen eieren zoeken rond de school.

De kinderen nemen deze dag een mooi versierd hardgekookt ei mee voor de Eitje-Tik wedstrijd, met de grote finale in de aula.

Meesters en juffendag

Op deze dag worden de verjaardagen van alle meesters en juffen gevierd. Deze verjaardagen worden dus niet individueel gevierd. In de klas wordt er een gezellige dag van gemaakt.
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen, ze mogen een zelfgemaakt cadeau voor de meester of juf meenemen en ze hoeven geen fruit en drinken mee te nemen.

MR vergadering

Deze vergadering is openbaar. Iedereen is dus welkom.

Een verzoek om een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering te plaatsen kan ingediend worden via mr@montessoriarcade.nl.

Oudergesprek

10-minutengesprek in februari/maart en in mei/juni over het verslag en de ontwikkeling van het kind. Het verslag is al enkele dagen eerder meegegeven.

Ouders kunnen voor het oudergesprek intekenen op een voor hen passend tijdstip, via inschrijflijsten bij de klas.

Overvliegfeest

De kinderen die na de zomervakantie naar een nieuwe bouw gaan, vliegen buiten bij de bult over naar de volgende groep. Na het overvliegen gaan de kinderen met de nieuwe leerkrachten in het nieuwe lokaal kennis maken met elkaar en met de kinderen die al in de groep zitten. Rond half elf gaan alle kinderen weer terug naar hun eigen groep.

Ouders, opa’s, oma’s broertjes en zusjes zijn welkom om te komen kijken.

Plantje

Ieder kind neemt een plantje mee naar school, het liefst een makkelijk te onderhouden plantje in een (kunststof) sierpot. De kinderen leren door het verzorgen van het plantje een wezenlijke bijdrage te leveren aan hun omgeving.

In de vakanties nemen de kinderen het plantje mee naar huis.

Schooltijden

Maandag: 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 14.30 uur

Sloffen

Alle kinderen lopen in de school op sloffen. Aan het begin van het schooljaar nemen de kinderen de sloffen mee. Deze kunnen buiten de schooltijden opgeborgen worden in hun kluisje.

Kijkt u met enige regelmaat of de sloffen nog passen?

Startgesprek

Het startgesprek vindt plaats in de 2e of 3e week na de zomervakantie en heeft als uitgangspunt dat leerkracht(en) en ouders informatie over het kind delen. In het gesprek wordt gekeken naar komend schooljaar; wat heeft het kind aankomend schooljaar nodig en wat wordt verwacht van de leerkracht?

Voorafgaand aan het gesprek vullen de ouders een formulier in, welke als leidraad wordt gebruikt voor het gesprek.

Ouders kunnen voor het startgesprek intekenen op een voor hen passend tijdstip, via inschrijflijsten bij de klas.

Uitdelen - Gezonde traktaties

De afspraak op Arcade is dat er geen snoep uitgedeeld wordt als verjaardags traktatie.

Het is belangrijk dat de kinderen leren dat traktaties voor je verjaardag ook gezond kunnen zijn.
Wij vragen aan u om hier rekening mee te houden. Alvast bedankt.

Voorstelling

Jaarlijkse voorstelling per groep, alle (groot)ouders van de leerlingen zijn om 8.45 van harte welkom in de theaterzaal.

Werkweek

De tweede of derde schoolweek voor de herfstvakantie gaan alle bovenbouwleerlingen de gehele week op werkweek binnen het kader van kosmisch onderwijs.

Gedurende de drie jaren dat de kinderen in de bovenbouw werken, wisselen de locaties voor de werkweek verschillende biotopen af: heide in Drenthe, löss en mergel in Zuid-Limburg en een waterrijk gebied op één van de Waddeneilanden.

Ziekmelden

Ziekmeldingen doet u telefonisch voor 8.30 uur.

Telefoonnummer van de school : 030-670 5244.

Zomer BBQ

Alle ouders, kinderen en teamleden zijn van harte welkom op de jaarlijkse zomer BBQ. Een gezellige manier om het jaar af te sluiten en natuurlijk alle hulpouders te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.

De school zorgt voor drank, brood, sausjes, muziek en entertainment. Zelf neemt u vlees en vis mee voor eigen gebruik en een salade voor het saladebuffet.