Korte introductie

Warm welkom op Arcade

Het kind naar een nieuwe wereld

Arcade is een sociale gemeenschap

waar het kind zich ontwikkelt

verbonden in vrijheid

in een voorbereide, veilige en moderne omgeving

tot een zelfstandig, onafhankelijk mens

Het kind naar een nieuwe wereld

Ontwikkelingsgericht onderwijs in de 21e eeuw

Op onze school gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team. Als montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, dat zich uit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en vooral veel samen te werken.

Montessori

De ideeën van Maria Montessori zijn zeer actueel en sluiten goed aan bij nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs. Montessorischool Arcade werkt dan ook naar het principe: “Leer mij het zelf te doen“. We denken hierbij aan de roep om individualisering (een continue en ononderbroken ontwikkelingsgang); wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zodat we ervoor zorgen dat de leerstof past bij het niveau van het kind. Met gevoel voor realisme willen we vorm geven aan een school waarin wij het beste van de ideeën van Maria Montessori combineren met het beste van modern 21e eeuw onderwijs.

Brede school Het Zand

Onze school ligt in de wijk Leidsche Rijn. Wij zijn gehuisvest in een modern, licht gebouw, waarin we in de Brede School Het Zand samenwerken met Doenja, Cultuur 19, Peuterspeelzaal Spelenderwijs, Saartje Kinderopvang en openbare basisschool Het Zand. We hebben een Brede Schoolkoor en -orkest en organiseren jaarlijks gezamenlijke activiteiten zoals een kinderboekenmarkt en een Natuur- en Cultuurdag. Op de website van Brede school Het Zand vindt u meer informatie over de activiteiten van de Brede School.

 

Informatie

Ouders kunnen de jaarlijkse Schoolgids downloaden via de website. Hierin staat hoe wij onderwijs en opvoeding op onze school vorm geven. Veel zaken die voor u, uw kinderen en onze school van belang zijn, komen aan bod, onder andere organisatorische en onderwijskundige zaken. Daarnaast vinden ouders op deze site de relevante onderwerpen en belangrijke activiteiten voor dit jaar. Op de donderdagen ontvangen de ouders een digitale nieuwsbrief in hun mailbox. De schoolgids sluit aan bij het Schoolplan 2015-2019. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven.

Medewerkers

Er zijn binnen onze school 35 medewerkers werkzaam. De directie wordt gevormd door: Selma Niland en Elsbeth Kwant. Voor een beeld van ons team verwijzen wij u naar de teampagina.

Monton

De Montessorischool Arcade is onderdeel van de Stichting Monton, montessori-onderwijs in Midden-Nederland. Monton heeft naast onze school nog tien andere montessorischolen onder haar beheer. De dagelijkse leiding van Monton is in handen van Carla Luijcx, College van Bestuur.

Kinderen

De school start dit jaar met ongeveer 375 leerlingen. Tijdens het schooljaar stromen er nog zo’n 55 kinderen in groep 0 en 1 in – we eindigen het jaar met ongeveer 430 leerlingen. Het kinderaantal groeit nog een paar jaar door. Dit jaar hebben we drie enkele onderbouwgroepen, één dubbele onderbouwgroep, drie dubbele middenbouwgroepen en drie dubbele bovenbouwgroepen.

Wij verwachten dat u na het lezen van deze informatie een idee krijgt over het functioneren van onze school. U kunt een afspraak maken als u de school nog beter wilt leren kennen. Wij kunnen u dan rondleiden en meer informatie geven. U bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Selma Niland, directeur
Elsbeth Kwant, directeur