Aanmelden

Voor u uw kind bij ons aanmeldt, vragen wij u onze informatieochtend te bezoeken.

Ook broertjes en zusjes van een kind, dat al naar onze school gaat, moeten worden aangemeld.
Kinderen van bijna vier jaar komen eerst twee ochtenden wennen. Als uw kind vier jaar is geworden kan het naar school. Valt de verjaardag op of na 1 juli, dan is de eerste schooldag na de zomervakantie.

Overstappen

Wilt u oudere kinderen over laten stappen naar Arcade, maak dan ook eerst een afspraak voor een kennismakingsochtend. Indien u na deze kennismaking besluit uw kind aan te melden op Arcade, kunnen wij contact opnemen met de huidige school van uw kind. Het is daarom handig om ook de huidige school op de hoogte te stellen van uw zoektocht naar een nieuwe school. Mede op basis van die informatie volgt een definitief besluit.