Aanmelden

Voor u uw kind bij ons aanmeldt, vragen wij u onze informatieochtend te bezoeken.

Ook broertjes en zusjes van een kind, dat al naar onze school gaat, moeten worden aangemeld.
Kinderen van bijna vier jaar komen eerst twee ochtenden wennen. Als uw kind vier jaar is geworden kan het naar school. Valt de verjaardag op of na 1 juli, dan is de eerste schooldag na de zomervakantie.

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. U kunt als ouder voor elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website naardebasisschool.utrecht.nl

Overstappen

Wilt u oudere kinderen over laten stappen naar Arcade, maak dan ook eerst een afspraak voor een kennismakingsochtend. Indien u na deze kennismaking besluit uw kind aan te melden op Arcade, kunnen wij contact opnemen met de huidige school van uw kind. Het is daarom handig om ook de huidige school op de hoogte te stellen van uw zoektocht naar een nieuwe school. Mede op basis van die informatie volgt een definitief besluit.