De OuderVereniging (OV) van de Arcade

Op het moment dat uw kind op Montessorischool Arcade begint, bent u als ouder automatisch lid van de OuderVereniging (OV). De OuderVereniging van Arcade organiseert en ondersteunt diverse activiteiten door het jaar heen voor school. Dit zijn heel diverse activiteiten denk aan een sportdag of kerstborrel tot aan een bijdrage voor nieuw schoolmateriaal of de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het innen en besteden van de ouderbijdrage. Dankzij die ouderbijdrage kunnen wij de diverse activiteiten ondersteunen en organiseren. Het vaststellen van de ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de ALV van de OV besproken.

Leden van de OV 2021/2022

Dit jaar heeft de OV de volgende leden:

Aukje Oteman, Ronald Hensbergen, Mariska Wijman, Evelyn Winkel, Anne Suijkerbuijk-de Goeij, Manu Silvag, Sandra Van Meeteren-Relleke en Jennifer Ros (Boogbode).

Per activiteit vormen we een subgroep die het voortouw neemt, de andere leden ondersteunen daar waar nodig. Zo worden alle activiteiten ‘verdeeld’ en kan iedereen zelf aangeven wat bij diegene past. Het is een erg leuk team waarbij iedereen bijdraagt naar wat er past qua tijd en ervaring.

Ook bij de OV?

De OV is op zoek naar extra leden. Aangezien er elk jaar ook wat leden stoppen (moeten stoppen na 4 jaar) zijn we elk jaar ook op zoek naar nieuwe leden. Zo blijft de aanwas natuurlijk en de overdracht in het organiseren en oppakken van de activiteiten ook. Heb je interesse om erbij te komen of wil je eerst een keer mee vergaderen om te ervaren hoe het gaat? Spreek gerust een van ons aan of mail: ouderverenigingarcade@gmail.com.

Welke activiteiten organiseren en of ondersteunen we?

Avondvierdaagse       volgt
Boogbode                  2 keer per jaar
Excursies                    geen vaste datum
Juffen- en meestersdag16 maart 2022
Kerstviering               23 december 2021
KinderboekenweekStart op 4 oktober 2021
Schoolreisjes geen vaste datum
Sinterklaas3 december 2021
Sportdag         volgt
Werkweek4-8 oktober 2021
Zomerbarbecuevolgt

Overige: ondersteunen met materiaalaanschaf, dag van de leraar en andere.