De OuderVereniging (OV) van de Arcade

Op het moment dat uw kind op Montessorischool Arcade begint, bent u als ouder automatisch lid van de OuderVereniging (OV). De OuderVereniging van Arcade organiseert en ondersteunt diverse activiteiten door het jaar heen voor school. Dit zijn heel diverse activiteiten, denk aan een sportdag of kerstborrel tot aan een bijdrage voor nieuw schoolmateriaal of de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het innen en besteden van de Vrijwillige Ouderbijdrage. Dankzij die Ouderbijdrage kunnen wij de diverse activiteiten ondersteunen en organiseren. Het vaststellen van de ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de ALV van de OV besproken.

Het OV-team 2023-2024

 

Het team bestaat dit schooljaar uit: Yvonne van Esch, Virginia Sandjojo, Evelyn Winkel, Anne
Suijkerbuijk-de Goeij, Manu Silvag, Sandra Van Meeteren-Relleke, Sylvia Overmeer, Koen
Dijkstra, Stephie The-Mertens en o.a. Mandy van Ommeren voor de Boogbode.

Het team werkt als volgt: per activiteit vormen we een subgroep die samen met het Arcade
team het voortouw neemt. De andere ondersteunen daar waar nodig. Zo worden alle
activiteiten ‘verdeeld’ en kan iedereen zelf aangeven wat bij diegene past. Het is een erg leuk
team waarbij iedereen bijdraagt naar wat er past qua tijd en ervaring. Heeft u interesse om
hier ook deel uit van te maken? Of heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u altijd contact
met ons opnemen via: ouderverenigingarcade@gmail.com.

Daarnaast hebben we tijdens de activiteiten zelf vaak hulp nodig in de vorm van handjes. De
oproepen komen in onze nieuwsbrief of een aparte mail langs, of schiet een van ons aan!

Visie op de besteding van de Ouderbijdrage

Montessorischool Arcade heeft een moderne visie op onderwijs. Vanuit de Montessorigedachte (kinderen zijn van nature actief, leergierig en nieuwsgierig) gecombineerd met de Arcade visie ‘gelukkige kinderen leren meer’, willen wij als Oudervereniging (OV) bijdragen. Dit doen we door te investeren in de ontwikkeling van leerlingen op vlakken die niet, of minder, door onderwijsgelden vergoed worden, maar wel passen bij deze visie. Wij denken dan aan ervaringen met kunst, cultuur en natuur alsook beweging en met elkaar mooie avonturen beleven. Ook denken we dan aan de inrichting van de school: kinderen moeten zich op hun gemak en veilig voelen. Dat er heldere kaders zijn, zo leren ze ook makkelijker. Ook vinden we het belangrijk om ze kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen, zowel maatschappelijke als technologische.

Daartoe ondersteunen wij het team van Arcade bij diverse activiteiten en dragen we bij aan materialen die passen bij bovenstaande visie.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat de ouders zich betrokken voelen bij school. Het is fijn als de ouders begrip hebben voor, en een gevoel krijgen bij, de school waar hun kind elke dag, zo’n 8 jaar lang, te vinden is. Ook is het fijn als ouders actief willen meedenken of bijdragen door zitting te nemen in bijvoorbeeld de OV, MR of als klasse-ouder.

Hoogte Vrijwillige Ouderbijdrage 2023-2024

De Vrijwillige Ouderbijdrage is voor dit schooljaar op €150,- vastgesteld. Mocht u hier niet aan kunnen voldoen, doet uw kind gewoon nog steeds mee aan alle activiteiten. 

Over de Vrijwillige Ouderbijdrage 2023-2024

In de ALV vergadering van 9 oktober jongstleden is de hoogte van de Vrijwillige
Ouderbijdrage weer vastgesteld alsook de bijbehorende begroting met alle activiteiten voor
dit schooljaar (denk aan schoolreisjes, Sint, Kerst, kunst- en cultuuractiviteiten, sportdag, elk
jaar op werkweek in de bovenbouw, en nog veel meer). Per activiteit wordt er geen losse
bijdrage meer gevraagd, alles wordt met de Vrijwillige Ouderbijdrage betaald en centraal
geregeld vanuit de begroting van de Oudervereniging.

De hoogte voor de Vrijwillige Ouderbijdrage is wederom ongewijzigd gebleven. Wij hopen
erg dat de meeste mensen weer aan de bijdrage kunnen voldoen aangezien we zonder de
diverse activiteiten niet meer kunnen organiseren, terwijl deze wel passend en aanvullend zijn
op het onderwijs en de Montessori gedachte. Bovendien is het inclusief alles en wordt er dus
nooit een losse bijdrage voor schoolreisjes ofzo gevraagd. Tegelijkertijd begrijpen we ook dat
het een heel bedrag is en het is dan ook absoluut vrijwillig.

We kijken er in ieder geval weer naar uit om er een mooi jaar van te maken voor onze
kinderen!