Partner Brede School Het Zand

Op Brede School Het Zand werken Montessorischool Arcade, Openbare Basisschool Het Zand, Saartje Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOCK Utrecht, Peutercentrum ‘t Zand/KOKO Kinderopvang, samen aan de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om hiermee de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 – 12 jaar te vergroten.

Het profiel, natuur en cultuur, van onze Brede School, is hierbij een belangrijke pijler. Dit is onder andere terug te zien in de jaarlijkse gemeenschappelijk dag van Natuur & Cultuur en de kinderboekenmarkt. Ook in de Groene Hortusactiviteit is dit zichtbaar.

Meer informatie over de Brede School Het Zand en over de activiteiten die wij vanuit de Brede School organiseren, is te vinden op de website van onze Brede School.