Wat maakt Arcade een goede school?

Montessori Arcade biedt kinderen een prettige, fijne plek om te leren. Een plek om jezelf te zijn. Het onderwijs op Arcade bereidt kinderen voor op de toekomst. Zodat kinderen alles in huis hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en in het bezit zijn van de juiste kennis en vaardigheden voor het vervolgonderwijs. Ons team wordt regelmatig (bij)geschoold om extra aandacht te hebben voor het onderzoeken, signaleren en observeren van kinderen en hun vaardigheden.

Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs. Dagelijks zijn wij bezig met:

  • Echt kijken naar een kind, wie ben je en wat heb jij nodig om te leren?
  • Kinderen te prikkelen en uit te dagen.
  • De school te zien als een waardevolle, veilige plek voor iedereen.
  • De betrokkenheid van ouders te waarderen.
  • Gebruik te maken van kwalitatief goede Montessori materialen en lesmaterialen.
  • Respect te hebben voor elkaar en ieders eigenheid en deskundigheid.
  • Elkaar te vertrouwen en dat ook uit te spreken.
  • De scholing van ons team op peil te houden.
  • Te blijven investeren in ontwikkeling van de zorgstructuur.

Innovatie

Montessori Arcade heeft een team waarin de leerkrachten regelmatig opleidingen volgen om hun kennis te vergroten en met elkaar te kunnen delen. Denk aan onderwerpen zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, hoe leer je leren, autisme of muziekonderwijs. De opleidingen zijn divers en zorgen voor een innovatief Arcade!

Privacy

Onze school is onderdeel van Stichting Monton. Stichting Monton verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang. Op de website van onze stichting kunt u diverse informatie vinden over: https://www.monton.nl/onze-stichting/privacy-binnen-stichting-monton/