Zo werken wij op Arcade

Wij zijn een moderne school, gericht op kennis, vaardigheden en attitudes die de nieuwe generatie nodig heeft. We maken gebruiken van montessorimaterialen, gecombineerd met nieuwe methoden. Het fysiek werken (schrijven met potlood of lesjes met materialen) wordt afgewisseld met werken op Chromebooks. Dit zorgt voor een gevarieerd pakket aan onderwijsmiddelen. 

Een zelfstandig kind is een gelukkig kind. Bij Arcade helpen we kinderen om zelf hun route te plannen. Wij bewaken de kwaliteit van de brede kindontwikkeling, de kinderen geven zelf het tempo aan. Dit maakt het montessorionderwijs anders dan op scholen met klassikaal onderwijs. 

Op Arcade krijgt een kind de vrijheid om zijn omgeving te ontdekken en zich te ontplooien. Te leren nadenken over een aanpak, te leren van dingen die het nog niet kan en te oefenen. De leerkrachten op Arcade volgen de ontwikkeling van kinderen, dagen kinderen uit én ondersteunen waar dat nodig is. Onze ervaring is dat een kind dat inzicht heeft in het eigen leerproces, niet alleen geniet van het resultaat, maar ook van het proces zelf. Dit zorgt ervoor dat een kind met plezier naar school gaat.

De kracht van zelf kiezen 

In het montessorionderwijs werken kinderen volgens het principe ‘vrijheid in gebondenheid’. Het kind kiest zelf (vrijheid) waarmee het werkt. Daarom werken kinderen naast elkaar met rekenmaterialen, schrijfwerk of andere materialen. De kasten zijn open, zodat kinderen de aantrekkelijke materialen goed kunnen zien en pakken. Blijft het kind hetzelfde materiaal kiezen, dan stimuleert de leerkracht het kind iets anders te pakken (gebondenheid).

In de bovenbouw plant het kind zelf zijn werk. Het kan eerst zijn spelling oppakken, aan begrijpend lezen werken of beginnen met rekenen. Door een kind zelf te laten starten, is het gemotiveerd en kan het werken in een tempo dat bij het kind past (vrijheid). De leerkracht controleert of de planning voldoende werk voor de dag bevat (gebondenheid).

Deze manier van werken stelt onze leerkrachten in staat om individuele kinderen extra aandacht en ondersteuning te geven. Steun voor kinderen die het normtempo nog niet kunnen bijbenen, en extra uitdagingen bieden aan kinderen die dat nodig hebben.  

De keuzevrijheid die een kind op Arcade ervaart is dus niet zonder grenzen. Onze leerkrachten zorgen dat de lesstof en het materiaal aansluit bij het kind en bewaken de voortgang. Een kind op Arcade krijgt de vrijheid en ruimte die het aankan.

Thematisch werken in onze school

In onze school zijn de thema’s waar de kinderen gedurende het jaar aan werken duidelijk zichtbaar. In het creatieve werk van de kinderen én op de kijktafel. Kinderen beleven en ervaren de thema’s echt, hun inbreng is zeer gewenst. Vaak blijven ze vragen stellen over het onderwerp (ook nog thuis aan de eettafel) en zuigen de kennis op! We nodigen ouders graag uit voor tentoonstellingen of voorstellingen over de thema’s. In het werk van kinderen zie je de eigenheid van kinderen terug, want ook hierin laten we de kinderen op hun eigen niveau het geleerde verwerken, dat maakt het werk bijzonder en divers.