Samen sta je sterk

Arcade is onderdeel van Stichting Monton. In die stichting bundelen tien montessorischolen in Midden-Nederland hun krachten. 

Het doel van die samenwerking is het borgen van kwaliteit en continuïteit en een sterke positie als gesprekspartner van overheden. Daarnaast biedt het de kans om kennis te delen, een gedegen financieel beleid en efficiënter inkopen. Maar het gaat verder. De aangesloten scholen vinden elkaar in hun visie, werkwijze en kijk op kinderen. We maken elkaar sterker en houden elkaar scherp. De scholen wisselen kennis en ideeën uit. We helpen elkaar bij het invullen van vacatures. We inspireren en motiveren elkaar. Via Monton zorgen wij voor goede (bij)scholing en begeleiding voor leerkrachten.

Monton kompas

  1. Hoger doel. Monton biedt betekenisvol Montessori-onderwijs door kinderen verantwoordelijkheid te laten dragen voor zichzelf, de anderen & de omgeving zodat zij zich ontplooien tot een actieve wereldburger.
  2. Gewaagd doel. Monton is een voorbeeld van een eigentijdse Montessori Stichting waarin onze scholen een sociale professionele leergemeenschap vormen voor kinderen van 0-18 jaar.
  3. Kernkwaliteiten. Vertrouwen in de wil en mogelijkheid van mensen om zich te ontwikkelen. Veiligheid door betrokkenheid en rust. Innoverend eigentijds Montessori-onderwijs.
  4. Kernwaarden: Eigenheid, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Gezamenlijkheid.