Een moderne visie op onderwijs

Maria Montessori was haar tijd ver vooruit toen zij begin 20ste eeuw haar onderwijsvisie ontwikkelde. Zij ging ervan uit dat een kind van nature actief, leergierig en nieuwsgierig is. Dat een kind zijn omgeving graag wil leren kennen. De ontwikkeling van een kind verloopt bij elk kind anders. Maria Montessori ziet ieder kind als een individu met een eigen aanleg en een eigen karakter: ieder kind doorloopt de verschillende fasen van de ontwikkeling dan ook in zijn eigen tempo.

Bij ons op Montessorischool Arcade kijken we daarom goed naar kinderen. We proberen hun zelfstandigheid te ontwikkelen, én bieden hulp waar dat nodig is. We volgen de ontwikkeling van kinderen en stimuleren kinderen nét dat stapje verder te gaan. Dit alles in een modern gebouw, met moderne digitale apparatuur en met oog voor alle maatschappelijke ontwikkelingen.

Toekomstgericht onderwijs

In de 21ste eeuw hebben we te maken met veel veranderingen en snelle ontwikkelingen. De kennis die kinderen nu opdoen kan morgen alweer achterhaald zijn. Het is daarom nodig dat kinderen leren waar en hoe nieuwe kennis gevonden kan worden en dat ze daarbij leren kritisch te kijken naar wat ze vinden. De ontwikkelingen van nu beïnvloeden de wereld waarin zij  opgroeien en later zullen wonen, werken en samenleven. Onze school besteedt daarom veel aandacht aan allerlei aspecten van duurzaamheid waarmee we willen bijdragen aan de leefbaarheid van de wereld, nu en straks.

Veilige en rijke omgeving

Innovatief en toekomstgericht montessorionderwijs betekent dat we kinderen een veilige en rijke omgeving bieden waarin ze leren samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. Dit begint al bij de jongste kinderen, als de oudste kleuters de jongste kleuters helpen. We zorgen dat kinderen het optimale uit zichzelf kunnen halen, maar ook het belang van de ander zien. De leerkracht begroet de kinderen ‘s ochtends bij de deur van het lokaal en maakt dan even persoonlijk contact met elk kind. Ouders kunnen aan het eind van de schooldag naar de werkjes van het kind komen kijken. Kleine voorbeelden die de zorgzaamheid voor elkaar illustreren.

Eigentijds onderwijsmateriaal

Montessori onderwijsmateriaal is helemaal van deze tijd. Het is duurzaam en helpt een kind zelfstandig te leren. Het materiaal en de methodes zijn zo ontworpen dat een kind snel de eigen fouten kan ontdekken en verbeteren. Kinderen werken aan hun tafel of op een kleedje op de grond. Het materiaal is aantrekkelijk voor kinderen, dit maakt leren echt leuk. Ook opruimen leert het kind bij ons op school, want alles in de ruime lokalen heeft een vaste plek in de open kasten. Er is veel variatie in materiaal en kinderen zien ook bij klasgenootjes wat er allemaal te doen is, en dat stimuleert hen om het zelf ook uit te proberen!

Aandacht voor de omgeving met Kosmisch Onderwijs en Opvoeding

Een bijzonder element in het montessorionderwijs is het vak Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO), waarin we laten zien hoe alles in de wereld met elkaar verbonden is en een plaats heeft in het universum. In deze vorm van wereldoriëntatie laten we kinderen dit niet alleen zien, maar ook ervaren door te voelen, te proeven en te ruiken. In periodes van gemiddeld vier weken staat steeds een ander thema centraal, denk aan thema’s als herfst, prehistorie, het heelal of het lichaam. Rond het thema worden verschillende activiteiten aangeboden. Na de algemene les volgen allerlei verwerkingen en vaak ook een excursie. In KOO komen ook vaardigheden als presenteren, discussiëren, overleggen en samenwerken aan de orde. We proberen kinderen zich te laten verwonderen over de wereld en de natuur om hen heen. Vlak bij de school zijn onze schooltuintjes en elke groep heeft een kijktafel met tastbaar materiaal. Ook maken we gebruik van filmfragmenten. Want met kijken, aanraken en ervaren komt een thema pas echt de klas in!

Maria Montessori

Het montessorionderwijs is geworteld in de visie van Maria Montessori (1870-1952). Deze Italiaanse arts en pedagoog bedacht een revolutionaire werkwijze. Nu, jaren later, geeft haar kijk op onderwijs nog steeds antwoord op de vraag: hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de individuele leerbehoeften van kinderen? Montessori zag dat ieder kind anders is en ook anders leert. De door haar opgerichte Montessorischolen geven kinderen de kans om zichzelf te zijn en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

‘Help mij het zelf te doen’ en ‘vrijheid in gebondenheid’ geven de kern van haar ideeën weer. Nog steeds gebruiken wij deze termen binnen ons onderwijs, want elk kind wil het graag zelf doen. Hulp is er ook, om waar nodig het kind net dat zetje te geven. De vrijheid (binnen grenzen) om het zelf te proberen, te oefenen en te ervaren, vinden we belangrijk op Arcade.